BETON VEYA BETONARME

TERMOPLASTİK

Zamanla yer altı suları ve kimyasalların etkisi ile incelir ve kırılganlaşır. Çatlakların olışması ile sızıntılara yol açar.Yurtdışında beton menhollerde iç duvar kaplanarak bu sorun ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

SIZDIRMAZLIK

Su ve kimyasallara karşı direnci yüksektir. Sızdırmazlık özelliği ile çevreyi korur.

Plastik borular ve beton bir menhol sızdırmaz bir şekilde bağlanamaz.

BORULAR İLE UYUM

Plastik manhol - plastik boru sızdırmayı tamamen önleyecek şekilde bağlanır.

Yer hareketlerinden zarar görebilir.

ESNEKLİK

Yer hareketlerinden etkilenmez.

Ağırlığı yüzünden nakliye ve montajda kırılma-çatlamalar görülür.

AĞIRLIK

Beton menhollerin %5’i ağırlığındadır.

Ağır ekipman gerektirir.

MONTAJ EKİPMANLARI

2 kişi hafif ekipmanlarla kolayca monte edebilir.Zor şartlarda ve arazilerde kullanılmaya çok müsaittir.

Montaj süresi uzundur.

MONTAJ SÜRESİ

Montaj süresi çok kısadır. Uygulama alanı kısa sürede eski haline kavuşur.

Ömrü kısadır. Ömrü sırasında bakım gerektirir.

BAKIM / ONARIM

Ömrü ortalamada 50 yıl olarak düşünülmektedir.Ömrü boyunca bakım gerektirmez.

Sızıntı hesaba katılmadan sera gazı emisyonu 33 kg/yıl, katılırsa 423 kg/yıl CO2’dır.

ÇEVRE SAĞLIĞI VE KÜRESEL ISINMA

Çevre Sağlığı ve Küresel Isınma Sera gazı emisyonu 2 kg/yıl CO2’dir.

İlk satınalmada ucuzdur. Fakat sonradan montaj zorluğu, kısa ömrü ve bakım gerekliliği ile maliyetler artar.

EKONOMİK BAKIŞ

İlk alımda pahalı görünse de uzun dönemde üstün özellikleri ile fiyat avantajı sağlar.