Floteks Grubu, müşterisine en iyi hizmeti verebilmek, ürünün yaşam sürecinde gerekli kalite ve performansı gösterebilmesi, ayrıca kalite/fiyat oranının doğru olabilmesi adına çok geişmiş bir plastik laboratuvarı kurmuştur. Bu laboratuvar sayesinde firma, hammadde ve yarı mamul girişinden ürünün paketlenmesine kadar olan sürecin her aşamasında kalite seviyesini kontrol altında tutabilmektedir.

Floteks’in geleceğin ürün ve hammaddelerini araştırdığı Ar-Ge ve inovasyon sisteminin felsefesi, firmada çalışan herkesin aynı zamanda bir Ar-Ge, Ür-Ge ve/veya inovasyon personeli olacağı şeklindedir. Yönetim tarafından maddi ve manevi desteklenen bu sistem, firmada kendi günlük işlerini aksatmadan yapan personel arasından belirli konular için seçilmiş takımların, birlikte çalışmaları sayesinde başarılı olabilmektedir.
Plastik ürünlerde kalite sorunlarının ilk anda anlaşılması güçtür. Bu nedenle üreticinin konusunu tanıyan, müşteri ihtiyaçlarını bilen, satılan ürünün çalışma şartlarında uzun vadedeki performansını tartabilecek, dünya standartlarına uygun üretim yapması önemlidir. Müşteri için en büyük sorun, üreticinin bu becerisinin olup olmadığını bilememesidir.

Floteks A.Ş.’nin bu denli gelişmiş bir laboratuar ve kalite kontrol departmanı kurup techiz etmiş olmasının tek nedeni, günlük üretimin verimliliği ve kalitesinin seviyesini kontrol edip en üst düzeye ulaştırmak değildir. Kendi  alanında hammadde ve ürün Ar-Ge ve inovasyonu, geliştirmesi yapmak, böylece firmanın gelecekte de rakiplerinin önünde olmasını sağlamak, firmanın geleceğini şekillendirmek de mevcut laboratuvar ve eğitimli Ar-Ge ve mühendislik bölümü personelinin en önemli görevidir.

Floteks Grubu’nun Ar-Ge, KK laboratuvarı ile tasarım ve mühendislik bölümünde 30 kişinin üzerinde personel çalışmaktadır. Bu personel ve laboratuvar imkanları sayesinde Floteks Grubu son 10 yılda 5 Tübitak, 3 Kosgeb, 2 TTGV projesini başarı ile bitirmiştir. Bitirilen bu projeler 30 yılı aşkın süredir firmanın gerek otomotiv, gerekse altyapı hizmetleri, yeraltı depo ve menholleri ve diğer pek çok plastik ürün konusunda rakipleri tarafından takip edilip taklit edilir konumunu koruması sonucunu getirmiştir.
Floteks Grubu, projelerinde pek çok üniversite ile de işbirliği yapmaktadır: ODTÜ, Tekirdağ Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi, Floteks A.Ş.’nin son 10 yılda projelerinde birlikte çalıştığı ve çalışmaya devam ettiği eğitim kurumlarındandır. Floteks, 2 yıldır Avrupa Birliği F7 ve H2020 projelerinde de yer almakta, yeni projeler yapmaktadır. Yer aldığı projelerden en çok ilerlemiş olan F7 projesi olan “Safe H Power” adlı projede Floteks koordinatörlük yapmaktadır.

Floteks A.Ş. tüm bu çalışmalarını Ar-Ge ve KK laboratuvarlaırnda bulunan çeşitli kıymetli laboratuvar araç gereçlerinin desteği ile yapabilmekte, kendi bünyesinde yapılamayan testleri de işbirliği yaptığı üniversite ve araştırma kurumlarının imkanlarını kullanarak yapmaktadır.


• Drop Test Cihazı
• UV Yaşlandırma Cihazı
• DSC Cihazı
• Çekme Test Cihazı
• CRM Hassas Boyut Ölçüm Cihazı
• Yoğunluk Cihazı
• Vibrasyonlu Elek Test Cihazı
• Ultrasonik Kaınlık Ölçüm Cihazı
• Numune Kesme Cihazı
• Polarizasyon Mikroskobu
• Komple Yakıt Deposu Regülasyon Test Cihazları
• Impact Test Cihazı
• Hassas Etüv
• Renk Ölçüm Cihazı
• Kül Fırını
• Klimatik Kabin
• Halka Rijitliği Test Cihazı
• Vakum Test Cihazı
• Sızdırmazlık Test Havuzları
• Akıcılık indisi Cihazı

SERTİFİKALARIMIZ Floteks Grubu’nun kalitesini belgeleyen ulusal ve uluslararası sertifikalar.


Plastik (PE) Menhollerde Floteks Kalitesi


Floteks A.Ş. üretimini en güncel normlar ve kalite kriterleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Ürünlerin tüm testleri Floteks A.Ş. bünyesinde, gelişmiş Ar-Ge ve Kalite Kontrol Sistemi ile ehil personeller tarafından gerçekleştirilmektedir.

Floteks, altyapı sistemlerinde borulara veya kablolara belirli aralıklarla bağlantı yapabilmek, gözlemlemek, bakım yapabilmek, için çeşitli büyüklük, derinlik ve şekillerde kullanılan polietilen muayene bacalarını (menholler) en güncel standartlarda üretmektedir.

Floteks tarafından üretilen Subterra markalı altyapı ürünleri bu ürünler için geçerli standart olan TS EN 13598-2 standardına yeterlilik belgesine sahiptir.

TS EN ISO 9001:2008

Kalite yönetim sistemleri.

• • •


ISO/TS 16949:2009

Kalite yönetim sistemleri - otomotiv üretimi ve ilgili yedek parça üreticisi kuruluşlar için ISO 9001:2008’in uygulanmasına dair özel şartlar.

• • •

TS EN ISO 14001:2004

Çevre yönetim sistemleri.

• • •


TS 1478 EN 124

Taşıt ve yaya trafiğine maruz alanlardaki ızgara takımları ve bakım rögarı kapama elemanları Tasarım şartları, tip deneyleri, işaretleme, kalite kontrol / 05.01.1999

• • •


TS EN 13598-2

Plastik boru sistemleri – Basınçsız yeraltı drenaj ve kanalizasyon sistemleri için – Plastikleştirici katılmamış poli (vinil klorür) (PVC-U), polipropilen (PP) ve polietilen (PE)

• • •


TS EN 1176

Oyun elemanları, zemin düzenlemesi ve güvenlikekipmanları yönetim sistemleri.Bölüm 2: Trafiğe açık alanlarda ve derin yeraltı tesisatlarındaki menholler ve muayene bacaları için özellikler / 14.07.2011

Altyapı inşaatları müşteri tarafından görev ve yetki verilecek yetkin mühendisler tarafından uygulanmalı ve denetlenmelidir. Ehil personel tarafından Subterra ürünleri ile temin edilen talimatnameye ve bu talimatnamede yazsın ya da yazmasın, mühendislik ilminin gereklerine uygun olarak yapılan montaj, sorunsuz kullanımı beraberinde getirecektir.